Mitsubishi Heavy – Tổng Kho Điện Máy Chính Hãng - greenairvietnam.vn
Giỏ hàng

Điều Hòa Treo Tường Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000 BTU SRK/SRC12CT-S5
-12%
SRK/SRC12CT-S5 Mẫu 2019
9,220,000₫ 10,450,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000 BTU SRK/SRC18CS-S5
-8%
SRK/SRC18CS-S5 Mẫu 2019
14,365,000₫ 15,600,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000 BTU SRK/SRC24CS-S5
-12%
SRK/SRC24CS-S5 Mẫu 2019
18,710,000₫ 21,200,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000 BTU SRK/SRC09CTR-S5
-19%
SRK/SRC09CTR-S5 Mẫu 2019
6,900,000₫ 8,500,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12000 BTU SRK/SRC13YL-S5
-100%
SRK/SRC13YL-S5 Mẫu 2019
Liên hệ 14,350,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 1 chiều 12000 BTU SRK/SRC13YW-W5
-100%
SRK/SRC13YW-W5 Mẫu 2019
Liên hệ 12,450,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12000 BTU SRK/SRC13YXP-W5
-37%
SRK/SRC13YXP-W5 Mẫu 2020
10,580,000₫ 16,700,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 18000 BTU SRK/SRC18YL-S5
-100%
SRK/SRC18YL-S5 Mẫu 2019
Liên hệ 26,000,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 1 chiều 18000 BTU SRK/SRC18YW-W5
-100%
SRK/SRC18YW-W5 Mẫu 2019
Liên hệ 20,500,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 24000 BTU SRK/SRC24YW-W5
-17%
SRK/SRC24YW-W5 Mẫu 2019
23,110,000₫ 28,000,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9000 BTU SRK/SRC10YL-S5
-100%
SRC10YL-S5 Mẫu 2019
Liên hệ 15,000,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9000 BTU SRK/SRC10YW-W5
-100%
SRK/SRC10YW-W5 Mẫu 2019
Liên hệ 10,500,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 9000 BTU SRK/SRC10YXP-W5
-50%
SRK/SRC10YXP-W5 Mẫu 2020
8,375,000₫ 16,700,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 12000 BTU SRK/SRC35ZS-S
-100%
SRK/SRC35ZS-S Mẫu 2019
Liên hệ 19,000,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 12000 BTU SRK/SRC35ZSPS-S5
-15%
SRK/SRC35ZSPS-S5 Mẫu 2020
12,510,000₫ 14,680,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 17000 BTU SRK/SRC50ZS-S
-100%
SRC50ZS-S Mẫu 2019
Liên hệ 24,900,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 18000 BTU SRK/SRC45ZSPS-S5
-17%
SRK/SRC45ZSPS-S5 Mẫu 2020
17,920,000₫ 21,700,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 24000 BTU SRK/SRC71ZR-S
-100%
SRK/SRC71ZR-S Mẫu 2019
Liên hệ 34,900,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9000 BTU SRK/SRC25ZS-S
-15%
SRK/SRC25ZS-S Mẫu 2019
12,800,000₫ 14,990,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9000 BTU SRK/SRC25ZSPS-S5
-10%
SRK/SRC25ZSPS-S5 Mẫu 2020
10,335,000₫ 11,500,000₫

Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Cam kết lắp đặt trong 2h

Top
Gọi ngay cho chúng tôi Gọi ngay cho chúng tôi
Mã chuyển đổi động ====== TIẾP THỊ LẠI ĐỘNG =====