Dùng‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌thả‌ ‌ga‌ ‌không‌ ‌lo‌ ‌gi – Tổng Kho Điện Máy Chính Hãng - greenairvietnam.vn
Giỏ hàng

Dùng‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌thả‌ ‌ga‌ ‌không‌ ‌lo‌ ‌giá‌ ‌điện‌ ‌tăng‌ ‌cao‌ ‌

Chóng‌ ‌mặt‌ ‌vì‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌tiền‌ ‌điện‌ ‌tăng‌ ‌do‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌gia‌ ‌tăng‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌ngày‌ ‌dài‌ ‌nắng‌ ‌nóng?‌ ‌Dòng‌ ‌‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌tối‌ ‌ưu sẽ‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌để‌ ‌bạn‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌tận‌ ‌hưởng‌ ‌không‌ ‌khí‌ ‌mát‌ ‌lạnh‌ ‌thả‌ ‌ga‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌lo‌ ‌về‌ ‌giá‌ ‌điện.‌ ‌Việc‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌đúng‌ ‌cách‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌hiệu‌ ‌quả.‌ ‌Hãy‌ ‌cùng‌ ‌GreenAir‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌những‌ ‌bí‌ ‌kíp‌ ‌rất‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌giúp‌ ‌căn‌ ‌nhà‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌luôn‌ ‌mát‌ ‌mẻ,‌ ‌tiện‌ ‌nghi‌ ‌mà‌ ‌vẫn‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌và‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌trong‌ ‌suốt‌ những‌ ‌tháng‌ ‌hè‌ ‌nóng‌ ‌bức‌ ‌này‌ ‌nhé!

Chọn‌ ‌mua‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌

Chọn‌ ‌mua‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌

Chọn‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌phòng‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌phòng‌ ‌kín,‌ ‌không‌ ‌bị‌ ‌ánh‌ ‌nắng‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌chiếu‌ ‌vào.‌ ‌Hãy‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌công‌ ‌thức:‌ ‌1m2‌ ‌x‌ ‌600‌ ‌BTU‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌Ví‌ ‌dụ,‌ ‌nếu‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌mua‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌cho‌ ‌phòng‌ ‌có‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌20m2,‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌thức‌ ‌20m2‌ ‌x‌ ‌600‌ ‌BTU‌ ‌=‌ ‌12.000‌ ‌BTU,‌ ‌tương‌ ‌đương‌ ‌với‌ ‌một‌ ‌
chiếc‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌1,5‌ ‌ngựa.‌ ‌(máy lạnh mitsubishi 1 ngựa ‌tương‌ ‌đương‌ ‌9.000‌ ‌BTU).‌ ‌Đối‌ ‌với‌ ‌phòng‌ ‌có‌ ‌ánh‌ ‌nắng‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌chiếu‌ ‌vào, ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌cần‌ ‌một‌ ‌chiếc‌ ‌máy‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌mạnh‌ ‌hơn,‌ ‌tương‌ ‌đương‌ ‌với‌ ‌công‌ ‌thức:‌ ‌1m2‌ ‌x‌ ‌800‌ ‌BTU‌ ‌=‌ ‌16.000‌ ‌BTU,‌ ‌tương‌ ‌đương‌ ‌với‌ ‌một‌ ‌chiếc‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌2‌ ‌ngựa.‌ ‌

Ngoài‌ ‌việc‌ ‌chọn‌ ‌mua‌ ‌các‌ ‌dòng‌ ‌máy‌ ‌‌điều‌ ‌hòa‌ ‌treo‌ ‌tường‌ ‌có‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌biến‌ ‌tần‌ ‌PAM‌ ‌inverter,‌ ‌nếu‌ ‌bạn‌ ‌dùng‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌dài,‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌nên‌ ‌chọn‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌có‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌tiên‌ ‌tiến‌ ‌như‌ ‌mắt‌ ‌thần‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌“I-see”‌ ‌trên‌ ‌máy lanh Mitsubishi.‌ ‌Ở‌ ‌các‌ ‌dòng‌ ‌siêu‌ ‌sang‌ ‌trọng‌ ‌FM‌ ‌series,‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌mắt‌ ‌thần‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌“I-see”‌ ‌sẽ‌ ‌phát‌ ‌ra‌ ‌tia‌ ‌hồng‌ ‌ngoại‌ ‌quét‌ ‌khắp‌ ‌phòng‌ ‌một‌ ‌góc‌ ‌150‌ ‌độ‌ ‌để‌ ‌đo‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌tại‌ ‌từng‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌không‌ ‌gian‌ ‌(trong‌ ‌phạm‌ ‌vi‌ ‌6m). Chức‌ ‌năng‌ ‌này‌ ‌cho‌ ‌phép‌ ‌xác‌ ‌định‌ ‌được‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌ngồi‌ ‌trong‌ ‌phòng‌ ‌để‌ ‌điều‌ ‌chỉnh‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌luồng‌ ‌gió.‌ ‌Khi‌ ‌mắt‌ ‌thần‌ ‌cảm‌ ‌biến‌ ‌“I-see”‌ ‌nhận‌ ‌biết‌ ‌phòng‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌người,‌ ‌máy‌ ‌sẽ‌ ‌tự‌ ‌động‌ ‌giảm‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌10%‌ ‌sau‌ ‌10‌ ‌phút‌ ‌và‌ 20%‌ ‌sau‌ ‌60‌ ‌phút.‌ ‌

Lựa‌ ‌chọn‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Lựa‌ ‌chọn‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Lắp‌ ‌đặt‌ ‌dàn‌ ‌nóng‌ ‌và‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌sao‌ ‌cho‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌ánh‌ ‌nắng‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌chiếu‌ ‌vào.‌ ‌

Lắp‌ ‌đặt‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌theo‌ ‌chiều‌ ‌dọc‌ ‌phòng,‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌phải‌ ‌treo‌ ‌đủ‌ ‌cao‌ ‌(trên‌ ‌2.5m)‌ ‌để‌ ‌gió‌ ‌lạnh‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌lan‌ ‌tỏa‌ ‌đều‌ ‌trong‌ ‌phòng.‌ ‌Dàn‌ ‌nóng‌ ‌treo‌ ‌ở‌ ‌nơi‌ ‌thông‌ ‌thoáng,‌ ‌không‌ ‌trực‌ ‌diện‌ ‌với‌ ‌hướng‌ ‌chiếu‌ ‌mặt‌ ‌trời,‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌phải‌ ‌dễ‌ ‌ra‌ ‌vào‌ ‌thao‌ ‌tác‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌vệ‌ ‌sinh‌ ‌máy,‌ ‌ống‌ ‌gas‌ ‌máy‌ ‌điều‌ ‌hòa‌ ‌nối‌ ‌từ‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌ra‌ ‌dàn‌ ‌nóng‌ ‌phải‌ ‌được‌ ‌bọc‌ ‌cách‌ ‌nhiệt‌ ‌tốt‌ ‌chôn‌ ‌âm‌ ‌vào‌ ‌tường‌ ‌và‌ ‌được‌ ‌lắp‌ ‌sẵn‌ ‌trước‌ ‌khi‌ ‌tô,‌ ‌sơn‌ ‌tường‌ ‌hoàn‌ ‌thiện.‌ ‌

Khoảng‌ ‌cách‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌giữa‌ ‌dàn‌ ‌nóng‌ ‌và‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌càng‌ ‌gần‌ ‌càng‌ ‌tốt‌ ‌và‌ ‌chênh‌ ‌lệch‌ ‌độ‌ ‌cao‌ ‌không‌ ‌quá‌ ‌5m‌ ‌để‌ ‌tránh‌ ‌giảm‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌lạnh‌ ‌của‌ ‌máy.‌ ‌Ống‌ ‌nước‌ ‌xả‌ ‌từ‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌nên‌ ‌dùng‌ ‌ống‌ ‌nhựa‌ ‌cứng‌ ‌chôn‌ ‌âm‌ ‌vào‌ ‌tường‌ ‌và‌ ‌phải‌ ‌có‌ ‌độ‌ ‌dốc‌ ‌thấp‌ ‌hơn‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌để‌ ‌thoát‌ ‌nước‌ ‌nhanh‌ ‌và‌ ‌tránh‌ ‌động‌ ‌sương‌ ‌trên‌ ‌ống‌ ‌làm‌ ‌ố‌ ‌tường.‌ ‌

Dây‌ ‌điện‌ ‌nguồn‌ ‌đi‌ ‌âm‌ ‌nối‌ ‌từ‌ ‌công‌ ‌tắc‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌đến‌ ‌chờ‌ ‌sẵn‌ ‌tại‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌dàn‌ ‌lạnh‌ ‌để‌ ‌tiện‌ ‌việc‌ ‌cấp‌ ‌nguồn‌ ‌cho‌ ‌máy.‌ ‌

Quá‌ ‌trình‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Sắp‌ ‌xếp‌ ‌đồ‌ ‌đạc‌ ‌để‌ ‌không‌ ‌cản‌ ‌trở‌ ‌tầm‌ ‌lưu‌ ‌thông‌ ‌gió,‌ ‌qua‌ ‌đó‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌căn‌ ‌phòng‌ ‌nhanh‌ ‌mát‌ ‌hơn,‌ ‌tiêu‌ ‌tốn‌ ‌ít‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌hơn.‌ ‌

Các‌ ‌loại‌ ‌đèn‌ ‌sợi‌ ‌tóc‌ ‌hay‌ ‌ánh‌ ‌nắng‌ ‌mặt‌ ‌trời‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌nguyên‌ ‌nhân‌ ‌phát‌ ‌nhiệt,‌ ‌khiến‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌phải‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌nhiều‌ ‌hơn.‌ ‌Vì‌ ‌vậy‌ ‌hãy‌ ‌tắt‌ ‌đèn‌ ‌khi‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌thiết.‌ ‌

Quá‌ ‌trình‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Thông‌ ‌thường,‌ ‌‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌có‌ ‌khung‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌từ‌ ‌16‌ ‌độ‌ ‌C‌ ‌đến‌ ‌30‌ ‌độ‌ ‌C‌ ‌độ,‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌buổi‌ ‌sáng‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌chỉnh‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌khoảng‌ ‌24‌ ‌độ‌ ‌C‌ ‌đến‌ ‌26‌ ‌độ‌ ‌C,‌ ‌ban‌ ‌đêm‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌chỉnh‌ ‌chênh‌ ‌lệch‌ ‌5‌ ‌độ‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌ngoài‌ ‌trời‌ ‌sẽ‌ ‌tốt‌ ‌cho‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌và‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌hơn.‌ ‌

Nếu‌ ‌không‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌dài‌ ‌thì‌ ‌hãy‌ ‌ngắt‌ ‌cầu‌ ‌dao‌ ‌điện‌ ‌điện‌ ‌của‌ ‌máy.‌ ‌Vì‌ ‌nếu‌ ‌cứ‌ ‌để‌ ‌máy‌ ‌ở‌ ‌trạng‌ ‌thái‌ ‌chờ‌ ‌và‌ ‌khởi‌ ‌động‌ ‌lại‌ ‌bằng‌ ‌remote‌ ‌thì‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌tốn‌ ‌một‌ ‌mức‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌kha‌ ‌khá.‌ ‌

Nút‌ ‌ECONO‌ ‌trên‌ ‌remote‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌nút‌ ‌chỉnh‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện.‌ ‌

Econo‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌thông‌ ‌minh‌ ‌có‌ ‌ở‌ ‌các‌ ‌dòng‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌như‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric.‌ ‌Tính‌ ‌năng‌ ‌Econo‌ ‌Cool‌ ‌ở‌ ‌máy‌ ‌lạnh‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌sẽ‌ ‌tự‌ ‌động‌ ‌điều‌ ‌chỉnh‌ ‌hướng‌ ‌gió‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌tại‌ ‌cửa‌ ‌gió.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌cài‌ ‌đặt‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cao‌ ‌hơn‌ ‌2‌ ‌độ‌ ‌C‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌thông‌ ‌thường‌ ‌(không‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌này)‌ ‌mà‌ ‌vẫn‌ ‌không‌ ‌làm‌ ‌mất‌ ‌đi‌ ‌sự‌ ‌thoải‌ ‌mái‌ ‌và‌ ‌tăng‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌lên‌ ‌20%.‌ ‌

Bạn có thể tìm hiểu thêm sản phẩm điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌đang nhiều khách hàng tìm kiếm: MS-HP25VF, MS-HP35VF, MS-HP50VF, MS-HP60VF.

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000 BTU MS-HP60VFMS-HP60VFMẫu 2020Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000 BTU MS-HP60VF19.050.000đ
20.499.000đ
8%

(4 nhận xét)

Điều hoà Mitsubishi Electric 1 chiều 18000 BTU MS-HP50VFMS-HP50VFMẫu 2020Điều hoà Mitsubishi Electric 1 chiều 18000 BTU MS-HP50VF13.790.000đ
15.200.000đ
10%

(4 nhận xét)

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9000 BTU MS-HP25VFMS-HP25VFĐiều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9000 BTU MS-HP25VF6.850.000đ
9.000.000đ
24%

(5 nhận xét)

Bảo‌ ‌trì‌ ‌và‌ ‌vệ‌ ‌sinh‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Bảo‌ ‌trì‌ ‌và‌ ‌vệ‌ ‌sinh‌ ‌điều‌ ‌hoà‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌

Vệ‌ ‌sinh‌ ‌máy‌ ‌định‌ ‌kì‌ ‌3-4‌ ‌tháng/‌ ‌lần‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌máy‌ ‌giảm‌ ‌công‌ ‌suất‌ ‌hoạt‌ ‌động,‌ ‌giúp‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌lên‌ ‌đến‌ ‌45%‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌(so‌ ‌sánh‌ ‌giữa‌ ‌máy‌ ‌có‌ ‌8‌ ‌gram‌ ‌bụi‌ ‌và‌ ‌máy‌ ‌được‌ ‌làm‌ ‌sạch‌ ‌hoàn‌ ‌toàn)‌ ‌

Bạn‌ ‌nên‌ ‌thường‌ ‌xuyên‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌dàn‌ ‌nóng‌ ‌xem‌ ‌cánh‌ ‌tản‌ ‌nhiệt‌ ‌có‌ ‌bị‌ ‌bụi‌ ‌bám‌ ‌nhiều‌ ‌không.‌ ‌Nếu‌ ‌có‌ ‌hãy‌ ‌gọi‌ ‌thợ‌ ‌có‌ ‌tay‌ ‌nghề‌ ‌cao‌ ‌đến‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌và‌ ‌đo‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌gas.‌ ‌Vì‌ ‌dàn‌ ‌nóng‌ ‌bị‌ ‌bám‌ ‌bụi‌ ‌và‌ ‌gas‌ ‌không‌ ‌đủ‌ ‌sẽ‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌hiệu‌ ‌suất‌ ‌làm‌ ‌lạnh‌ ‌bị‌ ‌giảm,‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌làm‌ ‌lạnh‌ ‌cho‌ ‌phòng‌ ‌lâu‌ ‌hơn,‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌tiêu‌ ‌thụ‌ ‌điện‌ ‌nhiều‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

Hy‌ ‌vọng‌ ‌những‌ ‌cách‌ ‌làm‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌như‌ ‌trên‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌được‌ ‌tối‌ ‌đa‌ ‌nguồn‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌tiêu‌ ‌thụ‌ ‌trong‌ ‌mùa‌ ‌hè‌ ‌nóng‌ ‌bức‌ ‌này,‌ ‌khi‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌máy‌ ‌lạnh.‌ ‌

GreenAir‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌mua‌ ‌điều‌ ‌hòa‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌chính‌ ‌hãng‌, ‌chúng tôi ‌cam‌ ‌kết‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌điều‌ ‌hòa‌ ‌Mitsubishi‌ ‌Electric‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌nhất‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường,‌ ‌được‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌và‌ ‌nhập‌ ‌khẩu‌ ‌chính‌ ‌hãng,‌ ‌đồng‌ ‌thời‌ ‌giá‌ ‌thành‌ ‌hợp‌ ‌lý,‌ ‌cạnh‌ ‌tranh‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌khác‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường.‌ ‌Quý‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌an‌ ‌tâm‌ ‌về‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌của‌ ‌chúng‌ ‌tôi,‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌luôn‌ ‌làm‌ ‌hài‌ ‌lòng‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌hàng.‌ Quý‌ ‌khách‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌đến‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌qua‌ ‌website:‌ ‌sandienmayonline.vn‌ ‌hoặc‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌ngay‌ ‌Hotline:‌ ‌024.223.85.666‌ ‌để‌ ‌được‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌báo‌ ‌giá‌ ‌điều‌ ‌hòa‌ ‌Mitsubishi‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌và‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌nhất!

Nếu bạn chưa biết cách sử dung điều khiển của điều hoà Mitsubishi Electric thì còn trần trừ gì mà không đọc ngay bài viết sau: Chi tiết cách sử dụng điều khiển điều hoà Mitsubishi Electric

Top
Gọi ngay cho chúng tôi Gọi ngay cho chúng tôi
Mã chuyển đổi động ====== TIẾP THỊ LẠI ĐỘNG =====